Behandling

Den homeopatiska behandlingen

Det första besöket tar 1,5-2 timmar.

En sjukdom yttrar sig på olika sätt från person till person. Genom djupintervju, där du berättar om dina besvär, hur dessa yttrar sig, kost, sömn, levnadsvanor, känslor, drömmar, fobier, tidigare sjukdomar, medicinering, vaccinationer och genetiskt betingade sjukdomar i familjen, finner jag det bästa läkemedlet för dig. Ibland behöver du också ändra på din kost.

Intervjun kan vid behov kompletteras med blodtrycksmätning, undersökning av hals, öron, rygg, rörelseförmåga och reflexer. I vissa fall behövs blodprover, röntgen eller andra provtagningar. Då hänvisas du till vårdcentralen.

Efter 4 veckor är det dags för återbesök. Vid akuta besvär sker återbesöket tidigare. När kroppens försvarsmekanismer stimuleras av det homeopatiska läkemedlet kan ibland några symtom bli värre, innan processen vänder och du blir bättre. Det är bara du som vet hur din kropp mår. Därför är egna observationer av vad som händer under behandlingen viktiga. Vid återbesök berättar du för mig hur medicinen verkar. Utifrån det kan jag bestämma vidare behandling.

Ett återbesök tar ca 45 minuter. Ibland sker återkopplingen per telefon.

För dig som behöver homeopatisk behandling och bor långt bort finns Skype- konsultation som alternativ.

Vad kan behandlas med homeopati?

De flesta besvär kan behandlas homeopatiskt, oavsett om de är akuta, långvariga eller kroniska. Även djur kan behandlas. Akuta besvär kan vändas snabbt med rätt behandling. Ju tidigare i sjukdomsförloppet en behandling påbörjas, desto snabbare blir läkningsprocessen. Därför är det viktigt att söka hjälp tidigt.

I vissa fall, vid långvarigt användande av mediciner som t.ex. kortison, kan homeopaten bedöma behandlingen som alltför långvarig och kostsam för att genomföras.

Enligt svensk lag får barn under åtta år, gravida, personer med cancer, epilepsi eller svårt smittsamma sjukdomar som könssjukdomar inte behandlas homeopatiskt. Så är det inte i andra EU- länder.

Den laserterapeutiska behandlingen

Det första besöket tar ca 30 minuter. Där för du först fylla i en hälsodeklaration och du beskriver dina symptom. Sen behandlas du med lasern.

Vid återbesök sammanfattar vi ditt mående sedan förra besöket och behandlar. Återbesök tar 15 minuter.

Hur ofta och länge du behandlas är helt individuellt. I regel sker behandlingarna tätare i början (2-4 gånger i veckan) för att sedan minska när läkningen kommer igång. Totala antalet behandlingar kan variera mellan 5 och 12 gånger och ske under en eller flera veckor, beroende på vad du söker för. Kroniska tillstånd kräver oftast fler behandlingar än akuta tillstånd.

Behandlingen gör inte ont utan brukar upplevas som avslappnande och ibland värmande på området som strålas.

Vad kan behandlas med medicinsk laserterapi?

Behandling med medicinsk laser medför inga risker och har heller inga biverkningar. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med behandlingen. Din kropp kan reagera på behandlingen med initialt ökad smärta eller trötthet. Detta rättar till sig efter någon eller några dagar.

Med medicinsk laser kan kroniska och akuta tillstånd som smärta, värk, inflammationer, reumatiska sjukdomar, sår, infektioner, svullnader och mycket annat behandlas.  Även djur kan behandlas. Akuta tillstånd kan vändas snabbt med behandling. Ju tidigare du söker behandling, desto effektivare blir läkningsprocessen.

Medicinsk laser används inte vid blödarsjuka, över huvud vid epilepsi , över tumörer,  graviditet, botoxade områden,  ögon, halsregion om du har överproduktion av sköldkörtelhormon eller transplanterade organ.

Hälsodeklaration