Laserterapi

Hur fungerar medicinsk laserterapi?

Medicinsk laser eller laserterapi, LLLT, påskyndar kroppens egen läkeprocess. Laserljuset når in i cellen och ökar där energiproduktionen med hjälp av ljuskänsliga receptorer och accelererar naturliga läkningsprocesser tex vid inflammation. I en vävnad som varit stressad, skadad, överansträngd och dålig syresatt är ofta produktionen av ATP nedsatt. När laserns röda strålar når ljusreceptorerna ökar aktiviteten i cellen så att energinivån höjs i det skadade området. Kroppens celler får en större förmåga att göra det som de ska göra.

Film om hur laserljuset tränger in i kroppens vävnad.

Fördelar med medicinsk laserterapi

  • Minskar smärta
  • Minskar inflammation
  • Minskar svullnad
  • Påskyndar läkning
  • Riskfritt
  • Kan användas på både akuta skador och långvariga besvär
  • Det känns inte
  • Kan ge snabba resultat, som består
  • Inga biverkningar (initialt ökad smärta kan förekomma)

LLLT och forskning

I en studie om sår på möss från 1960- talet konstaterades medicinsk lasers stimulerande effekter och hur läkningen accelererar. Sedan dess har forskning pågått och under 2000- talet har forskningen ökat anmärkningsvärt. Idag publiceras ca 200 kliniska studier och 2000 laboratoriestudier per år. Mest forskning sker inom områdena inflammation, sår, smärta och triggerpunkter.

Studier om laserbehandling utifrån diagnos (välj Referenser längst ner på sidan).

För den som vill söka rapporter är WALT, The Lancet och Pubmed bra webbsidor.