Homeopati

Vad är homeopati?

Homeopati är en väl beprövad medicinsk behandlingsmetod med 200 års dokumenterad erfarenhet. Idag är homeopatin etablerad inom sjukvården i många länder runt om i världen. Homeopati används även av tandläkare och veterinärer.

Ordet homeopati härstammar från antiken och de filosofiska tankegångar som den grekiske läkaren Hippokrates formulerade. Som medicinsk behandlingsmetod utvecklades homeopatin av den tyske läkaren Samuel Hahneman (1755-1843). Han formulerade principen Similia similbus curentur– lika botar lika. Med det menas att ett ämne som hos en frisk människa kan framkalla vissa symptom även kan bota liknande symptom hos en sjuk människa.

Alla människor har en egen läkeförmåga. Ett litet sår läker oftast inom ett par dagar. Intag av dålig mat eller för mycket alkohol gör kroppen av med genom diarré eller kräkningar. Sjukdomsframkallande virus och bakterier bekämpas med hjälp av feber. Sjukdomar uppstår då kroppen är i obalans på grund av exempelvis stress, fysisk påfrestning eller ärftliga faktorer. Då framkallar kroppen olika symptom, som ger ledtrådar till hur obalansen ser ut. Den traditionella sjukvården fokuserar ofta på att ta bort symptom. Inom homeopatin används symptomen för att bota sjukdomen som finns bakom genom att stimulera kroppens immunförsvar.

Homeopati bygger på helhetstänkande och att få balans i kroppen. Istället för att behandla ett specifikt besvär, behandlas hela människan utifrån fysiska, emotionella och mentala aspekter. Därför kan två personer med ”samma” halsfluss få olika homeopatisk behandling.

Vad kan behandlas med homeopati?

Homeopatins grundprinciper

Vad är homeopati?

Hela barn

Homeopati- Energimedicin

Film om autism och homeopati

Film om homeopati vid akuta problem

Film om homeopati vid känslomässiga problem

Film om homeopati som alternativ till antibiotika

 

Homeopati och forskning

Det finns en mängd forskning och studier om homeopati att tillgå.

Kleijnens studie i British Medical Journal (BMJ 1991; 302: 316-323) är en sammanställning av 105 kontrollerade homeopatiska studier. Här visade 81 stycken (77%) positivt resultat och hos 24 stycken (23%) kunde man inte se någon effekt. Ingen studie visade försämrat tillstånd hos patienterna. Av de 32 studier som var av högsta kvalitet enligt ett speciellt poängsystem visade 22 stycken (69%) positivt resultat och 10 visade ingen effekt. Detta är resultat som väl kan mäta sig med kliniska studier för vanliga läkemedel. Citat från tidningen 2000 talets vetenskap.

Vetenskapliga studier

Två teorier

Studie om depression och ångest

Studier om fibromyalgi

Studie om ADHD

Articles and research

Forskning och länkar

 

 

Professor George Vithoulkas

Professor George Vithoulkas är en av de viktigaste personerna när det gäller främjandet av den moderna homeopatin. Han har skrivit en mängd böcker och skrifter och har stor inverkan på många av homeopatins välkända lärare och terapeuter. Han driver International Academy for Classical Homeopathy i Grekland dit homeopater från hela världen reser. Han är en aktiv debattör om homeopati och hälsa. George Vithoulkas är hedersprofessor vid det grekiska universitetet University of the Aegean och vid Moskva’s Medicinska Akademi och professor vid Kiev’s Medicinska Akademi.

Professor George Vithoulkas har fått the Right Livelihood Award (Alternativa Nobelpriset) 1996 med motiveringen:

”… för hans enastående bidrag till återupprättandet av homeopatisk kunskap och för hans tålmodiga arbete med att utbilda kunniga homeopater, vilket har givit homeopatin en plats inom vetenskapen som ett effektivt alternativ till andra medicinska skolor och traditioner…” 

http://www.vithoulkas.com/

 

 

Homeopati i världen

Enligt WHO (världshälsoorganisationen) är homeopati den näst vanligaste medicinska metoden i världen. Homeopati används i 66 länder. Antalet användare har starkt ökat de senaste åren. I Sverige är homeopatin omdebatterad. Så ser det inte ut överallt i världen. I många länder har den homeopatiska behandlingesmetoden en framstående plats och är ofta integrerad med sjukvården där homeopati utövas nästan enbart av läkare. Nedan följer några exempel.

Tyskland: mer än två tredjedelar av befolkningen använder sig av homeopatisk behandling, 80% av läkarna förskriver homeopatiska läkemedel och 98% av apoteken säljer homeopatika.

Österrike: mer än 1000 homeopatiutbildade läkare och ett stort antal verksamma alternativterapeuter.

Schweiz: homeopatisk behandling ersätts av sjukkassan.

Frankrike: 36% av invånarna använder homeopati, i vissa medicinska skolor där tandläkare, veterinärer, barnmorskor och apotekare utbildas ges undervisning om homeopati och homeopati ingår i den offentliga vården med partiell kostnadsersättning.

Storbritannien: det finns fyra homeopatiska sjukhus, homeopati ingår i den offentliga sjukvården, läkare kan studera homeopati som ett 3- årigt tillägg i utbildningen och homeopatin har stort stöd från kungahuset.

Grekland: läkare får homeopatisk utbildning, professor George Vithoulkas är en frontfigur inom den moderna homeopatin och driver fackskola för homeopater från hela världen.

Usa: flera tusen verksamma homeopater, mer än sex miljoner amerikaner använder homeopatiska läkemedel, 1000- 2000 läkare som förskriver homeopatiska läkemedel, 1000 naturläkare, veterinärer, tandläkare och kiropraktorer använder sig av homeopatisk behandling, det finns 15  homeopatiskolor och utbildning i homeopati för läkare och fem gransknings- och examinationsnämnder.

Kanada: homeopatiska mediciner finns på många apotek och utbildning i homeopati är reglementerad.

Indien: homeopati är en del av sjukvården, 300.000 homeopater som alla måste ha godkänd utbildning och innehar licens, 200.000 läkare kombinerar homeopati med konventionell västerländsk sjukvård, det finns flera homeopatiska sjukhus och kliniker, vid varje vårdscentral finns både skolmedicinsk personal och minst en homeopat och 120 högskolor tillhandahåller homeopatisk utbildning.

Australien och Nya Zeeland: homeopatisk behandling ersätts partiellt och det finns ca 700 utövande homeopater.

Även i länder som Tjeckien, Nederländerna, Ungern, Israel, Ryssland, Norge Danmark, Brasilien, Chile, Argentina och Colombia har homeopatin gott fäste.

Homeopati och världen

Homeopati i världen

 

 

Homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel är naturliga ämnen utvunna ur växter, mineraler eller ämnen från djurriket och skiljer sig därmed från kemiska mediciner. Precis som med traditionella läkemedel sker tillverkningen i laboratorier, följer strikta tillverkningsprocesser och säljs sedan via homeopatiska apotek.

Apoteket DCG

Apoteket Helios

Förklaringsmodell homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel