Kerstin, 83 år, kramp, förstoppning och hjärtflimmer

Är tacksam att jag fick rekommendationen till dig Malin.
Du gav ett förtroende, var lugn och lyssnade.
Gjorde en utförlig genomgång när jag var hos dig första gången.
Dina råd och den behandling du gav mig har givit bra resultat.
Känner mig nu redo att fortsätta framåt med starka tag på livets väg.
Kommer att rekommendera till andra om din verksamhet!