Henrik, 68 år, hälsporre

Ett flerårigt besvär med hälsporre i en och samma fot. Innebar ständig värk och en haltande gång. Några återkommande behandlingar med traditionell medicin gav bara tillfällig och kortvarig lindring. Ingen bestående bot eller förbättring kunde åstadkommas.

Genomgick så småningom en homeopatisk behandling. Den inleddes med intervjuer och följdes sedan av medicinintag. Under de allra första dagarna tilltog värken och det kändes som om foten hade feber men därefter startade en gradvis förbättring. Medicinen intogs en gång dagligen under de första två veckorna, men därefter intogs de homeopatiska tabletterna med betydligt glesare intervall. Cirka 40 dagar efter uppstart av denna behandling, var smärta och problem försvunna. Och än viktigare, hälsporreproblemet har därefter varaktigt helt uteblivit under de två år som gått sedan behandlingen.