Göran, 45 år, smärta häl

Jag hade jätteont i vänster häl. Det gick inte att gå på den, men det var ingen hälsporre. Efter samtal med Malin fick jag en medicin som jag skulle ta när jag kände smärtan. Efter nåt dygn började smärtan försvinna och efter tre dygn var foten bra.