Linda, 27 år, urinvägsinfektioner

Mitt problem var urinvägsinfektioner. Den ena hann inte sluta förrän jag hade nästa. Det har varit så åratal. På vårdcentralen har jag fått lågdos antibiotika som jag ska äta regelbundet alltid. Det känns inte bra.
Malin behandlade mig i fem månader och jag märkte att jag fick färre antal infektioner och att de inte varade lika länge. Sen dess har de varit borta. Stort tack!