Matte, 36 år, blod i avföring

Mitt problem som jag sökte hjälp med hade med magen och blödningar att göra. Upplevde en stor förändringen redan från första dagarna in i medicineringen. Framförallt var det vitalitet och välmående. Sen efter en vecka så avtog blödningarna och följande veckor vart toabesöken helt normala. Är fortfarande inte helt läkt men det känns som fundamentet är skapat på ett stabilt sätt för läkningen att göra sitt. Det har gått en månad och det känns fantastiskt. Samtalen innan det bestämdes vilken medicin jag skulle ha var också väldigt givande och gav en klarsyn och en självreflekterande bas att jobba utifrån. Är jättetacksam!