Louise, 24 år, koncentration och ljuskänslighet

Innan hade jag svårare med att fokusera och hade ljuskänslighet.
Sen då tog jag kontakt och hjälp av Malin.
Efter bara ungefär 1 vecka av behandlingen, blev jag mycket bättre. Medicinerna fungerade jättebra och gjorde jätte bra resultat.
Rekommenderar starkt Malin och homeopati!