Henrik, 68 år, eksem

Eksem i pannan. En mångårig åkomma som ej kunnat åsättas en säker diagnos eller förklaring. Yttrade sig i form av rödflammighet och utslag i pannan men genererade ingen klåda eller andra fysiska besvär. Åkomman fanns där i stort sett ständigt men med varierande intensitet. Vissa salvor hade under årens lopp ordinerats av den traditionella sjukvården. Men de gav vare sig kortvariga eller bestående förbättringar.

En homeopatisk behandling startade och den pågick under 1-2 månader. I den 3:e månaden inträdde en markant förbättring. Under flera veckolånga perioder blev pannan helt felfri, men detta tillstånd avbröts av att mindre utslag återkom under ett par dagar då och då. Därför gjordes två korta tilläggsbehandlingar.

När detta skrivs har det gått cirka 1 år sedan behandlingen påbörjades och läget kan beskrivas så här. Långa perioder, eller merparten av tiden, är pannan helt felfri. Under vissa, kortare perioder kan det dock fortfarande dyka upp utslag. Men omfattningen av dessa är då avsevärt mycket mindre än vad som var fallet i utgångsläget.